FAQ - Frågor och svar

Det står "startar ej" på mina sökta kurser?

Vi försöker i första hand tillgodose ditt önskemål om vilken skola/studieform du vill ha. Vi kan inte garantera att du blir antagen till den skola/studieform du önskat. Om det är för få sökande på den skola/studieform du har önskat kan du komma att erbjudas att läsa kursen på en annan skola/studieform. Om du blir erbjuden en plats eller inte beror på urvalsreglerna. Detta gäller oavsett om du söker allmänna ämnen eller en yrkesutbildning. Observera att andrahandsval inte hanteras.

Klicka på se hela ansökan på din sida för att se om en annan kurs är inlagd av administratör på VUC.

Ditt studerandekonto/din sida?

All kommunikation sker via din sida. Så som antagen, återbud och avslag. Det är därför viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord och mejladressen du angivit, så du kan gå in på din sida och följa läget på ansökan.

Din ansökan ska vara komplett med betyg när du skickar in den annars kommer du att få ett avslag.

Läge på ansökan/kursen
”Obehörig just nu” kursen bevakas, oftast för betygssättning i underliggande kurs.
"Återbud" läggs på allt utom förstahandsval.
"Antagen" Du är antagen till studier.
"Avslag" Du har fått avslag. Varför du fått avslag går att läsa på utskicket på dina sidor.
"Obehörig" Du är inte behörig att läsa sökt kurs/utbildning. Varför du är obehörig går att läsa på utskicket på dina sidor.

På ditt konto kommer du också att se om du blivit antagen eller inte. Välkomstbrevet kommer ca 3 veckor innan kursstart från skolan du blivit antagen till (brevet kommer inte från Vuxenutbildningscentrum

Får jag studera inom kommunal vuxenutbildning i Västerås Stad?

Rätt att studera har du om du:

• är folkbokförd i Västerås kommun
• saknar betyg från grundskolan, saknar examen eller slutbetyg från gymnasiet eller saknar betyg för särskild behörighet till universitet/högskola/yrkeshögskola

Om du saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan har du rätt att studera om du har ett tydligt mål med dina studier. För att dokumentera dina mål och göra upp en bra studieplan kan det vara bra att träffa en studie och yrkesvägledare. Du behöver också vara noggrann med att skicka in samtliga betyg du har sedan tidigare då de ligger till grund för vår antagning.

Om det är många som söker en yrkesutbildning kan vi behöva göra har ett urval bland de som inte har rätt att studera just den utbildningen. Detta beror oftast på begränsade ekonomiska resurser. Vid ett urval prioriteras de med kort tidigare utbildning.

Hur gör jag en ansökan till Vuxenutbildning?

Du gör en webbansökan i Alvis. Om du behöver hjälp med webbansökan eller om du vill göra en studieplanering kan du besöka oss under våra drop-in tider måndag-torsdag mellan 10 och 15. Ta med dig alla dina betyg.


Du ska bifoga samtliga betyg och annan relevant dokumentation för din ansökan, har du ett utlåtande från UHR måste du även bifoga det. Alla dokumentation ska bifogas med din ansökan och kan inte kompletteras i efterhand.

Du kan söka 400 poäng per ansökan (gäller ej paket).
Tänk på att vi endast behandlar förstahandsval av kurser/kurspaket och att du därför endast kan ha förstahandsval per kurs/kurspaket. Däremot kan du söka olika kurser hos flera olika skolor. Detta kan göras på samma ansökan.

Du kan söka kurser som bygger på varandra till samma start om du väljer flex eller webb. Om du blir antagen på kurserna så startar de direkt efter varandra.

Jag bor i en annan kommun och vill läsa i Västerås, hur gör jag?

Om du vill läsa på vuxenutbildning i Västerås och är folkbokförd i en annan kommun behöver du skriva ut din ansökan och dina betyg och lämna in det till din hemkommun för underskrift. Först när din hemkommun lämnat yttrande om att de betalar för din utbildning, kan vi behandla din ansökan. Tänk på att yttrandet från hemkommunen ska vara inne senast den sista ansökningsdagen för sökt utbildning så var ute i god tid.

Jag bor i Västerås och vill läsa i en annan kommun, hur gör jag?

Om du vill läsa på vuxenutbildningen i en annan kommun än Västerås behöver du göra en ansökan via den kommunens vuxenutbildning. Skriv ut ansökan och skicka in den till Vuxenutbildningscentrum i Västerås med dina betyg och en motivering till varför du vill gå utbildnigen.
OBS. Eftersom vi får många ansökningar så kan handläggningstiden vara upp till 3 veckor innan vi kan skicka din ansökan vidare så var ute i god tid.

Jag har blivit antagen till en orienteringskurs, vad är det?

Orienteringskursen är frivillig och är till för dig som läst matematik i det gamla kurssystemet. Kursens syfte är att underlätta övergången till kursen i det nya kurssystemet.

Jag vill boka ett vägledningssamtal, hur gör jag?

För att snabbast komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare kan du besöka oss under våra drop-in tider. Ta med dig dina betyg. Du hittar avvikande öppettider på vår hemsida, Alvis och på Facebook.
På ett vägledningssamtal diskuterar vi framtida studier, vilka utbildningar som finns att välja och vilka behörighetskraven är. Ska du studera inom kommunal vuxenutbildning får du också hjälp att göra en studieplan:
http://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/vagledning.html

Jag vill lämna återbud/avbryta en kurs, hur gör jag?

Om du vill lämna återbud går in på ditt studerandekonto och lämnar återbud. Har din ansökan redan behandlats kan du inte lämna återbud via ditt studerandekonto. Men när du får en kallelse från skolan kontaktar du skolan för återbud.

Avbrott meddelar du din skola.

Min ansökan var inte komplett, kan jag komplettera den?

Nej, ansökan ska vara komplett vid ansökningstillfället. Om sista ansökningsdag inte passerat kan du göra en ny ansökan. Om sista ansökningsdag har passerat får du söka till nästa start.

Mitt betyg syns inte på antagning.se, varför?

Betyget ska föras in automatiskt på antagning.se.
För att detta ska ske måste din skola ha betygsatt din kurs och skickat betygskatalogen till oss. Tänk på att dina betyg inte syns på antagning.se förrän du har en aktiv ansökan.
Om ditt betyg inte syns på antagning.se så behöver du beställa betyget och ladda upp det själv. Om du vill beställa utdrag ur betygskatalogen finns det information på vår hemsida hur du går tillväga:
http://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/betyg-och-examen.html

Ni erbjuder en yrkesutbildning som jag vill gå men jag kan inte göra ansökan till den, varför?

De yrkesutbildningar vi erbjuder är ibland synliga men ej sökbara i kurskatalogen och det beror på att sökperioden på dessa utbildningar öppnar ca två månader innan sista ansökningsdagen.
På anmälningskoden står datumen för när den är sökbar längst ner.

Uppgifterna till CSN har blivit fel, hur gör jag nu?

Vi skickar de uppgifter som din skola registrerat i vårt system till CSN varje dag måndag-fredag. Om det är något som inte stämmer med din studietid eller om du inte har blivit registrerad på din kurs behöver du vända dig till din skola.

Vad gör jag om jag blir antagen?

Om läget på din/dina sökta kurser ändras till antagen, ska du invänta en kallelse från skolan du blivit antagen till.

Varför har jag blivit antagen till en skola som jag inte har sökt?

Vi försöker i första hand tillgodose ditt val av skola. Om det är för få sökande på den skola du har valt kan du komma att erbjudas att läsa kursen på en annan skola.

Varför har jag fått avslag?

Om du får avslag på din ansökan får du ett utskick av oss som du kan läsa på ditt konto i Alvis.

Vem blir antagen?

Du har rätt att läsa kurser för att få grundläggande och särskild behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Dessa kurser kommer du in på om du inte redan har betyg i motsvarande kurs.
Söker du andra kurser/yrkesutbildningar behöver vi göra ett urval om alla inte kan bli antagna till studier. Då prioriterar vi sökande med kort utbildning.

Önskemål om skola/studieform?

Vi försöker i första hand tillgodose ditt önskemål om vilken skola/studieform du vill ha. Vi kan inte garantera att du blir antagen till den skola/studieform du önskat. Om det är för få sökande på den skola/studieform du har önskat kan du komma att erbjudas att läsa kursen på en annan skola/studieform. Om du blir erbjuden en plats eller inte beror på urvalsreglerna. Detta gäller oavsett om du söker allmänna ämnen eller en yrkesutbildning. Det finns möjlighet att öka dina chanser att komma in genom att välja samma kurs på olika skolor eller med olika studieform. Du prioriterar dina val i Steg 1 i ansökningsprocessen.

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit