Hjälpsidor...

Hej och välkommen till Alvis, Västerås.

Kursstarter 2019
  Sökbar from sökbar tom Startdatum
Webb allmänna ämnen 181005 181101 190107
  181102 181206 190218
  181207 190110 190318
  190111 190207 190415
  190208 190321 190527
  190322 190613 190819
  190614 190822 191028
  180823 191003 191202
       
Allmänna ämnen, grund och gymnasiet FX 180824 181101 190107
  181102 190110 190318
  190111 190321 190527
  190322 190613 190819
  190614 190822 191028
       
Utbildningskontrakt 180824 181101 190107
  190322 190613 190819
  190614 190822 191028
  190322 190613 190819
       
Allmänna ämnen/sfi med yrkespaket 180824 181101 190107
  181102 190110 190318
  190111 190321 190527
  190322 190613 190819
  190614 190822 191028
       
Barn och Fritid 180920 181115 190121
  190411 190605 190812
  190613 190808 191014
       
El och energi 180920 181115 190121
       
  190411 190605 190812
Fordon och transport 180920 181115 190121
  190411 190605 190812
       
Hotell och turism 180920 181115 190121
  190411 190605 190812
       
Restaurang och livsmedel 180920 181115 190121
  190411 190605 190812
       
Hantverk 180920 181115 190121
  190411 190605 190812
       
Industri 181129 190124 190401
  190613 190808 191014
       
Bygg 181129 190124 190401
  190613 190808 191014
       
VVS och Fastighet 181129 190124 190401
  190613 190808 191014
       
Vård och omsorg 180920 181115 190121
  181129 190124 190401
  190411 190605 190812
  190613 190808 191014
       
Tåg 181129 190124 190401
  190613 190808 191014


 

Supportinformation

Frågor eller problem?

Kontakta handläggarna på VUC.
vuc.administration@vasteras.se

Nyheter

Servicehelger i Alvis
2018-09-17
Dessa datum är avsatta hösten 2018 som servicehelger vilket innebär att det kan förekomma störningar i Alvis.

30/9, 28/10, 25/11, 16/12

Catrin Jensen
VUC

Slutdatum på betygskataloger
2016-11-15
Observera att betygsdatum ska vara det samma som kursens slutdatum på katalogerna. I annat fall blir det problem med myndighetsrapporteringen. Alltså: Om eleven är klar tidigare eller senare än vad studieplanen säger och läraren skall sätta betyg ska kursens slutdatum också ändras i systemet. Datumförändringar i studieplanen görs av skolans administration i Alvis. Viktigt är också att eleven informeras om eventuella konsekvenser för studiemedelsuttag.
När vi får en katalog med felaktiga datum kräver detta att vi låser upp betygen och att ni skickar om katalogerna. Innebär mer jobb för alla och väntan för eleverna.VuxenUtbildningsCentrum, , 72187 Västerås stad, Tel. 021-391745
Alvis från Gotit Alvis från Gotit