Hjälpsidor...

Hej och välkommen till Alvis, Västerås.

Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer eftersom det är den webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används.


Kursstarter 2019
  Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
Webb allmänna ämnen 190819 190322 190613
  191028 190614 190822
  191202 190823 191003
       
Allmänna ämnen, grund och gymnasiet FX 190819 190322 190613
  191028 190614 190822
       
Allmänna ämnen/sfi, SAS med yrkespaket 190819 190322 190613
  191028 190614 190822
       
Barn och Fritid 190812 190411 190605
  191014 190613 190808
       
El och energi 190812 190411 190605
       
Transport (yrkesförare) 191202 190823 191003
       
BUSS 190812 190411 190605
       
Anläggning 190812 190411 190605
       
       
       
Restaurang och livsmedel 190812 190411 190605
       
Hantverk 190812 190411 190605
       
Industri 191014 190613 190808
       
Bygg 191014 190613 190808
       
VVS och Fastighet 191014 190613 190808
       
Vård och omsorg 190812 190411 190605
  191014 190613 190808
       
Tåg 191014 190613 190808
       

Supportinformation

Frågor eller problem?

Kontakta handläggarna på VUC.
vuc.administration@vasteras.se

Följande datum för servicehelger i Alvis är planerade framåt:
28/7, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12

Nyheter

Slutdatum på betygskataloger
2016-11-15
Observera att betygsdatum ska vara det samma som kursens slutdatum på katalogerna. I annat fall blir det problem med myndighetsrapporteringen. Alltså: Om eleven är klar tidigare eller senare än vad studieplanen säger och läraren skall sätta betyg ska kursens slutdatum också ändras i systemet. Datumförändringar i studieplanen görs av skolans administration i Alvis. Viktigt är också att eleven informeras om eventuella konsekvenser för studiemedelsuttag.
När vi får en katalog med felaktiga datum kräver detta att vi låser upp betygen och att ni skickar om katalogerna. Innebär mer jobb för alla och väntan för eleverna.VuxenUtbildningsCentrum, , 72187 Västerås stad, Tel. 021-391745
Alvis från Gotit Alvis från Gotit