Hjälpsidor...

Är du sökande eller elev?

Logga in här
Supportinformation
Frågor eller problem?

Kontakta administratörerna på VUC.
vuc.administration@vasteras.se
Nyheter
Slutdatum på betygskataloger
2016-11-15
Observera att betygsdatum ska vara det samma som kursens slutdatum på katalogerna. I annat fall blir det problem med myndighetsrapporteringen. Alltså: Om eleven är klar tidigare eller senare än vad studieplanen säger och läraren skall sätta betyg ska kursens slutdatum också ändras i systemet. Datumförändringar i studieplanen görs av skolans administration i Alvis. Viktigt är också att eleven informeras om eventuella konsekvenser för studiemedelsuttag.
När vi får en katalog med felaktiga datum kräver detta att vi låser upp betygen och att ni skickar om katalogerna. Innebär mer jobb för alla och väntan för eleverna.

VuxenUtbildningsCentrum, Ingenjör Bååths Gata 17, 72187 Västerås stad, Tel. 021-391745, vuc@vasteras.se
Alvis från Gotit Alvis från Gotit