Hjälpsidor...

Hej och välkommen till Alvis, Västerås.

Rekommenderade webbläsare för Alvis
I första hand Internet Explorer eftersom det är den webbläsare som nya versioner av Alvis kontrolleras mot. Det är viktigt att så ny version som möjligt används.


Kursstarter 2019-2020
Webb allmänna ämnen Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  191202 190823 191003
  200106 191004 191031
  200217 191101 191205
  200316 191206 200109
  200413 200111 200206
  200525 200207 200319
  200817 200320 200611
  201026 200612 200820
  201130 200821 201001
       
Allmänna ämnen, grund och gymnasiet FX Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200106 190823 191031
  200316 191101 200109
  200525 200110 200319
  200817 200320 200611
  201026 200612 200820
       
Allmänna ämnen/sfi, SAS med yrkespaket Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200106 190823 191031
  200316 191101 200109
  200525 200110 200319
  200817 200320 200611
  201026 200612 200820
       
Barn och Fritid Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200120 190920 191114
  200810 200409 200604
  201012 200611 200806
       
El och energi Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200120 190920 191114
  200810 200409 200604
       
Transport (yrkesförare) Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200803 200409 200604
       
BUSS Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200224 190920 191114
  200810 200409 200604
       
Anläggning Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200224 190920 191114
  200810 200409 200604
       
Hotell och turism Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200120 190920 191114
  200810 200409 200604
       
Restaurang och livsmedel Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200113 190823 191031
  200810 200409 200604
       
Hantverk Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200120 190920 191114
  200810 200409 200604
       
Industri Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200330 191129 200123
  201012 200611 200806
       
Bygg Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200330 191129 200123
  201012 200611 200806
       
VVS och Fastighet Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200330 191129 200123
  201012 200611 200806
       
Vård och omsorg Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200120 190920 191114
  200330 191129 200123
  200810 200409 200604
  201012 200611 200806
       
Tåg Startdatum Sökbar från och med sökbar till och med
  200330 191129 200123
  201012 200611 200806

Supportinformation

Frågor eller problem?

Kontakta handläggarna på VUC.
vuc.administration@vasteras.se

Följande datum för servicehelger i Alvis är planerade framåt:
29/9, 27/10, 24/11, 15/12

Nyheter

Slutdatum på betygskataloger
2016-11-15
Observera att betygsdatum ska vara det samma som kursens slutdatum på katalogerna. I annat fall blir det problem med myndighetsrapporteringen. Alltså: Om eleven är klar tidigare eller senare än vad studieplanen säger och läraren skall sätta betyg ska kursens slutdatum också ändras i systemet. Datumförändringar i studieplanen görs av skolans administration i Alvis. Viktigt är också att eleven informeras om eventuella konsekvenser för studiemedelsuttag.
När vi får en katalog med felaktiga datum kräver detta att vi låser upp betygen och att ni skickar om katalogerna. Innebär mer jobb för alla och väntan för eleverna.VuxenUtbildningsCentrum, , 72187 Västerås stad, Tel. 021-391745
Alvis från Gotit Alvis från Gotit