Hjälpsidor...

F.K
Den nya upphandlingen inför nästa avtalsperiod är stoppad då en aktör valt att överpröva upphandlingen. Då det är av största vikt att Västerås har utbildning att erbjuda sina sökande även nästa år så har Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden dock fattat beslut om att förlänga det pågående avtalet genom att utlösa ett sk optionsår. Det betyder att utbildningar för 2018 finns sökbara för eleverna från och med den 26/10.


Jenny Twana
Rektor/Enhetschef


 

Supportinformation

Frågor eller problem?

Kontakta handläggarna på VUC.

Nyheter

Slutdatum på betygskataloger
2016-11-15
Observera att betygsdatum ska vara det samma som kursens slutdatum på katalogerna. I annat fall blir det problem med myndighetsrapporteringen. Alltså: Om eleven är klar tidigare eller senare än vad studieplanen säger och läraren skall sätta betyg ska kursens slutdatum också ändras i systemet. Datumförändringar i studieplanen görs av skolans administration i Alvis. Viktigt är också att eleven informeras om eventuella konsekvenser för studiemedelsuttag.
När vi får en katalog med felaktiga datum kräver detta att vi låser upp betygen och att ni skickar om katalogerna. Innebär mer jobb för alla och väntan för eleverna.VuxenUtbildningsCentrum, , 72187 Västerås stad, Tel. 021-391745
Alvis från Gotit Alvis från Gotit